Celsius Kulde as er et aksjeselskap som har F-gass godkjenning, sentral godkjenning, vi er medlem i Norsk Teknologi, VKE og Norsk Kjøleteknisk Forening. Selskapet ble stiftet sommeren 2004 av Svein Jarle Skyrud som har erfaring fra kuldebransjen siden 1976 og har vært med på å levere og vedlikeholde de fleste typer kulde/varmepumpeanlegg til bruk i industrien, til kunstis og andre lettere installasjoner.

Vi leverer utstyr og tjenester til de fleste kulde- og varmepumpeanlegg, kjøle- og fryserom, kuldemøbler, kuldekomponenter til storhusholdning og institusjoner, samt automatiske temperaturloggere. Celsius Kulde as kan bistå under prosjekteringsfasen med å finne de beste og kostnadseffektive løsningene.